search search search close
en | de | pl

Aktywnie działamy edukując i dobrze się przy tym bawiąc

W ramach aktywności Akademii Addit, naszego wewnętrznego ośrodka szkoleniowego, spotykamy się z uczniami z szkół i uczelni.  Podczas spotkań opowiadamy o pracy w naszej firmie i pokazujemy, jak wygląda dzień z życia specjalisty w międzynarodowym zakładzie produkcyjnym.

Celem projektu jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem, jednocześnie zachęcając ich do świadomego wyboru ścieżki zawodowej w otwierającym się przed nimi światem kariery. Uświadamiamy przyszłym pracownikom, że oprócz wiedzy ważne są również kompetencje oraz doświadczenie, które mogą zdobyć już w trakcie szkoły.


Chcemy inspirować młodych ludzi do wyboru ścieżek edukacyjnych, które otworzą przed nimi szerokie możliwości zawodowe. Dzięki tym inicjatywom młodzież może lepiej zrozumieć, jakie umiejętności są poszukiwane w branżach, takich jak medyczna, transportowa, obronna, półprzewodnictwo. Uczniowie i studenci poznają,  jakie kompetencje są cenione przez pracodawców i jak mogą je zdobyć.